Projekt

Biologia » Łabuda Daria » Projekt

 

Grupa 1 ; biologia; Daria Łabuda

Projekt z biologii istotnie wpłynął na naukę tego przedmiotu nie tylko przez pogłębienie wiedzy teoretycznej, lecz również możliwość samodzielnej obserwacji  procesów zachodzących w organizmach żywych.  Badaliśmy rozkład nadtlenku wodoru przy użyciu enzymu katalazy  z  ziemniaka i  wątroby ( również sprawdzaliśmy wpływ różnych czynników na aktywność tego enzymu). Zrealizowaliśmy zajęcia praktyczne z anatomii poprzez dokonywanie m.in. sekcji serca wieprzowego, włącznie z dogłębną analizą struktur (przedsionków, komór, zastawek, naczyń krwionośnych wchodzących i wychodzących z serca), sekcji świńskiej nerki (wraz ze wskazaniem istotnych dla funkcjonowania tego narządu struktur i poznania jak powstaje mocz). Dokonaliśmy  analizy związków chemicznych w żywności przez wykorzystywanie odczynników Fehlinga I i II, odczynniku Sudan III  oraz płynu Lugola.  Mieliśmy możliwość sprawdzenia zjawiska osmozy, a także własnoręczne wykonywanie preparatów komórek roślinnych.  Badaliśmy wpływ pH na zabarwienie antocyjanów. Zajęcia praktyczne, pozwoliły na lepsze zrozumienie podstawy programowej w zakresie 2 klasy liceum ogólnokształcącego oraz ułatwiły zapamiętanie przemian zachodzących w świecie, przez stawianie sobie pytań i udzielanie na forum zespołu odpowiedzi na owe pytania.

 

                                                                                                  Dominik Kędzior

 

                                       

   
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com